The world after October 7th

בעקבות אירועי השביעי באוקטובר, ובמיוחד לאור השתיקה הבלתי נתפשת של מועדוני הליגות הנמוכות באנגליה, החלטתי לכתוב מכתב לכל אותם מועדונים שביקרנו במהלך השנים.
קראו כאן את המכתב (עברית בסוף).

קרא עוד